Nelze vybrat více než 25 témat Téma musí začínat písmenem nebo číslem, může obsahovat pomlčky („-“) a může být dlouhé až 35 znaků.
 
 
 

898 B

Morpheus GraphQL Core

core Functionalities of Morpheus GraphQL, can be used to build GraphQL server, client ..

 • parser
 • validar
 • api

Build GraphQL api with Core

schema :: Schema VALID
schema =
 [dsl|
 type Query {
  deity(name: String): Deity!
 }

 type Deity {
  name: String!
  power: [String!]!
 }
|]

resolver :: Monad m => RootResModel e m
resolver =
 RootResModel
  { query =
    pure $
     mkObject
      "Query"
      [("deity", resolveDeity)],
   mutation = pure mkNull,
   subscription = pure mkNull
  }

resolveDeity :: (WithOperation o, Monad m) => Resolver o e m (ResModel o e m)
resolveDeity =
 pure $
  mkObject
   "Deity"
   [ ("name", pure $ mkString "Morpheus"),
    ("power", pure $ mkList [mkString "Shapeshifting"])
   ]

api :: ByteString -> IO ByteString
api = runApp (mkApp schema resolver)