Nevar pievienot vairāk kā 25 tēmas Tēmai ir jāsākas ar burtu vai ciparu, tā var saturēt domu zīmes ('-') un var būt līdz 35 simboliem gara.
 
 
 
piq9117 51dac7c554 added gitignore (#1) pirms 1 gada
src/Data/Morpheus expored safehashmap constructor pirms 1 gada
test new stuff pirms 1 gada
.gitignore added gitignore (#1) pirms 1 gada
LICENSE new stuff pirms 1 gada
README.md new stuff pirms 1 gada
changelog.md new stuff pirms 1 gada
default.nix expored safehashmap constructor pirms 1 gada
morpheus-graphql-core.cabal exposed all the modules pirms 1 gada
package.yaml exposed all the modules pirms 1 gada
shell.nix expored safehashmap constructor pirms 1 gada

README.md

Morpheus GraphQL Core

core Functionalities of Morpheus GraphQL, can be used to build GraphQL server, client ..

 • parser
 • validar
 • api

Build GraphQL api with Core

schema :: Schema VALID
schema =
 [dsl|
 type Query {
  deity(name: String): Deity!
 }

 type Deity {
  name: String!
  power: [String!]!
 }
|]

resolver :: Monad m => RootResModel e m
resolver =
 RootResModel
  { query =
    pure $
     mkObject
      "Query"
      [("deity", resolveDeity)],
   mutation = pure mkNull,
   subscription = pure mkNull
  }

resolveDeity :: (WithOperation o, Monad m) => Resolver o e m (ResModel o e m)
resolveDeity =
 pure $
  mkObject
   "Deity"
   [ ("name", pure $ mkString "Morpheus"),
    ("power", pure $ mkList [mkString "Shapeshifting"])
   ]

api :: ByteString -> IO ByteString
api = runApp (mkApp schema resolver)