25'ten fazla konu seçemezsiniz Konular bir harf veya rakamla başlamalı, kısa çizgiler ('-') içerebilir ve en fazla 35 karakter uzunluğunda olabilir.
 
 
 
piq9117 51dac7c554 added gitignore (#1) 1 yıl önce
src/Data/Morpheus expored safehashmap constructor 1 yıl önce
test new stuff 1 yıl önce
.gitignore added gitignore (#1) 1 yıl önce
LICENSE new stuff 1 yıl önce
README.md new stuff 1 yıl önce
changelog.md new stuff 1 yıl önce
default.nix expored safehashmap constructor 1 yıl önce
morpheus-graphql-core.cabal exposed all the modules 1 yıl önce
package.yaml exposed all the modules 1 yıl önce
shell.nix expored safehashmap constructor 1 yıl önce

README.md

Morpheus GraphQL Core

core Functionalities of Morpheus GraphQL, can be used to build GraphQL server, client ..

 • parser
 • validar
 • api

Build GraphQL api with Core

schema :: Schema VALID
schema =
 [dsl|
 type Query {
  deity(name: String): Deity!
 }

 type Deity {
  name: String!
  power: [String!]!
 }
|]

resolver :: Monad m => RootResModel e m
resolver =
 RootResModel
  { query =
    pure $
     mkObject
      "Query"
      [("deity", resolveDeity)],
   mutation = pure mkNull,
   subscription = pure mkNull
  }

resolveDeity :: (WithOperation o, Monad m) => Resolver o e m (ResModel o e m)
resolveDeity =
 pure $
  mkObject
   "Deity"
   [ ("name", pure $ mkString "Morpheus"),
    ("power", pure $ mkList [mkString "Shapeshifting"])
   ]

api :: ByteString -> IO ByteString
api = runApp (mkApp schema resolver)